Oczyszczanie atmosfery wewnętrznej pomieszczeń lakierniczych z wszelkiego rodzaju zabrudzeń, które mogłyby wywierać negatywny wpływ na przebieg procesu lakierniczego, przedostając się na przykład do sektora roboczego, jest jednym z bardziej istotnych aspektów skutecznego zarządzania tego typu warsztatami. W celu zapewnienia sobie maksymalnego poziomu oczyszczenia wewnętrznej atmosfery należy wykorzystać zarówno możliwość wentylacji mechanicznej, jak i wewnętrznych filtrów osadowych, montowanych na suficie, ścianach i podłogach. Zobaczmy zatem jak wykorzystywać wszystkie te rozwiązania, aby zapewnić sobie maksymalne oczyszczenie atmosfery a tym samym maksymalnie wysoki poziom jakości.

Wykorzystanie wentylacji mechanicznej.

Pierwszym etapem zapewniania czystości atmosfery wewnątrz pomieszczeń lakierniczych, będzie rzecz jasna montaż odpowiedniego systemu wentylacji mechanicznej. W systemach wentylacji znajdują się odpowiedniej jakości filtry kieszeniowe, które przechwytują wszystkie zanieczyszczenia lotne z zewnątrz, zanim powietrze zostanie wprowadzone do pomieszczeń warsztatowych. Dzięki temu filtry zastosowane wewnątrz nie będą musiały przechwytywać ogromnych ilości zanieczyszczeń pochodzących z zewnątrz, a jedynie te powstające wewnątrz, czyli przede wszystkim mgiełkę lakierniczą oraz wszelki i pył i kurz, który przecież stale się będzie wytwarzać wszędzie tam, gdzie pojawia się człowiek. Przy okazji warto przemyśleć kwestię tego, iż systemy wentylacji mechanicznej można jednocześnie wykorzystać jako systemy klimatyzacyjne, oraz nagrzewające. Poprzez zastosowanie nagrzewnic czy też rekuperacji, możemy skutecznie obniżyć rachunki za ogrzewanie w sezonie zimowym, zaś w sezonie letnim zapewnić sobie obniżenie temperatury panującej wewnątrz.

Wewnętrzne oczyszczanie atmosfery.

Warto jednakże przemyśleć także kwestię pozbywania się zanieczyszczeń powstających wewnątrz, bowiem kurz pojawiać się będzie zawsze i będzie systematycznie podnoszony przez przemieszczających się pracowników. następnie będzie opadać i warto zapewnić sobie tutaj jego przechwycenie, aby nie mógł ponownie wzbity w powietrze, gdyż wtedy zachodzi ryzyko, iż przedostanie się do strefy roboczej w procesie lakierniczym, gdzie będzie wywierać negatywny wpływ na jakość pracy. Tutaj wykorzystywane będą odpowiedniej jakości filtry podłogowe, których zadaniem jest przechwycić zanieczyszczenia opadające na podłogę, i związać je w swoim wnętrzu nie dopuszczając do ponownego ich wzbicia się w powietrze. Filtry podłogowe musza jednakże być regularnie wymieniane na nowe, jeśli mają zagwarantować skuteczne przechwytywanie wszelkich zanieczyszczeń osadowych wraz z mgiełka lakiernicza. Muszą one być w pewnym sensie mieszanymi filtrami pyłowo chemicznymi, zdolnymi do przechwytywania i wiązania obydwu rodzajów zanieczyszczeń pojawiających się wewnątrz pomieszczeń lakierniczych.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *