Prawidłowe podejście do prowadzenia gospodarstwa rolnego to bardzo ważna kwestia, obejmująca nie tylko samą pracę oraz inwestycje w sprzęt i zabudowania rolne. Tutaj bardzo ważne jest także prawidłowe zabezpieczenie posiadanego mienia, przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami wynikającymi na przykład z działania sił naturalnych. Warto także pamiętać o ubezpieczeniu OC, które będzie pomocne w przypadku, kiedy w trakcie prac na roli, sam rolnik, lub tez osoba wykonująca pracę w jego imieniu doprowadzi do wypadku, w wyniku którego sobie trzecie będą poszkodowanymi. Zobaczmy jak zapewnić sobie w takim razie bezpieczeństwo na tego typu ewentualności, aby spać spokojnie, i w razie jakichkolwiek komplikacji nie musieć ponosić kosztów z własnej kieszeni.

Ubezpieczenia rolnicze.

Otóż w takich przypadkach z pomocą przychodzą rolnikom odpowiednie ubezpieczenia rolnicze. Do wyboru mamy wiele różnych typów, aczkolwiek trzeba pamiętać, iż tylko niektóre z nich to dobrowolne ubezpieczenie rolników bowiem w myśl aktualnie obowiązującej ustawy niektóre z nich są w stu procentach obowiązkowe. Oczywiście obowiązek jest nałożony tylko i wyłącznie na większe gospodarstwa rolne, czyli takie powyżej jednego hektara, a mniejsze mogą nawet te obowiązkowe ubezpieczenia odpuścić. Choć w rzeczywistości nie warto, bowiem mniejsze gospodarstwa nie zwalnia z odpowiedzialności cywilnej za spowodowane w wyniku prowadzenia prac szkody. Dlatego tez, warto tutaj pamiętać, iż ubezpieczenie, niezależnie od tego czy jest obowiązkowe, czy też dobrowolne, zawsze będzie bardzo korzystne i zapewni większy poziom bezpieczeństwa ubezpieczonemu. Wobec powyższego warto jednak wykupić, zarówno ubezpieczenie OC dla rolników, jak i ubezpieczenie obejmujące budynki rolne, gdyż dzięki temu także w razie klęsk żywiołowych, czy też szkód spowodowanych działaniem sił przyrody, rolnik będzie w pełni zabezpieczony, a wszystkie związane z usuwaniem szkód koszty będzie ponosić ubezpieczalnia.

Obowiązek ubezpieczeń.

Jak już wspomnieliśmy, gospodarstwa większe, o powierzchni upraw powyżej jednego hektara powinny obowiązkowo wykupić polisy ubezpieczeniowe. Warto jednak nie ograniczać się do tych obowiązkowych, ale wykupić także dodatkowe pakiety, tym bardziej, iż ostatecznie nie jest to wcale jakiś strasznie wygórowany koszt. Standardowe ubezpieczenie dla gospodarstwa, czy też ubezpieczenie OC dla rolnika to roczny koszt w przedziale 100-150 PLN, a to przecież chyba nie jest aż tak dużo. W zamian zaś dostajemy pełną ochronę ubezpieczeniową na wypadek, gdyby doszło do nieprzyjemnych wypadków, czy też gdyby gospodarstwo i zabudowa gospodarcza ucierpiały wskutek działania sił przyrody, takich jak na przykład gradobicie, czy też huragany. Jednym słowem warto się ubezpieczyć, gdyż jest to wyjątkowo dobra forma zabezpieczenia dla każdego z rolników.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *