Prowadzenie jakichkolwiek prac budowlanych w terenie podmokłym wymagać będzie przeprowadzenia osuszania gruntu przy pomocy odpowiednich technologii. Tutaj zaś zdecydowanie największą skutecznością działania charakteryzuje się technologia odwadniania przy pomocy igłofiltrów, która pozwala nam na bardzo skuteczne odprowadzenie wody gruntowej na bezpieczną odległość i umożliwia przeprowadzenie prac w danym terenie. Warto jednak wiedzieć, na jakiej zasadzie działają instalacje igłofiltrowe, aby w przypadku konieczności prowadzenia tego typu odwodnień, mieć już przynajmniej wiedzę w zakresie eksploatacji tego typu systemów.

Elementy systemu igłofiltrowego.

W skład systemów igłofiltrowych wchodzą przede wszystkim trzy podstawowe elementy. Są to: agregat pompowy, kolektory ssące, i oczywiście igłofiltry. Każdy igłofiltr musi być prawidłowo zamontowany do gleby a następny podłączony do kolektora ssącego, przy czym dany kolektor nie może obsłużyć większej ilości igłofiltrów, niż przewidziano. W następnej kolejności kolektory podłączane są do agregatów pompowych, które wytwarzają w całej instalacji podciśnienie, aby odsysać wodę z gruntu i przepompowywać ją na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość. Można więc powiedzieć, iż zarówno sam igłofiltr, jak również możliwości zestawów igłofiltrowych oraz same kolektory ssące, będą tutaj tak samo istotnymi elementami systemu igłofiltrowego, wobec czego wszystkie muszą charakteryzować się wysokim poziomem sprawności. Jakiekolwiek nieszczelności będą powodować ograniczenie wydajności pracy całego systemu, a w pewnych przypadkach nawet całkowicie uniemożliwią jego prawidłową pracę, toteż należy tutaj dołożyć starań, aby wszystkie elementy yły sprawne i prawidłowo ze sobą połączone.

Prawidłowy montaż igłofiltrów w gruncie.

Zdecydowanie najważniejszą kwestią wpływającą na jakość pracy całego zestawu igłofiltrowego, będzie tutaj sposób montażu samych igłofiltrów. Chodzi nam o to, iż musza one być precyzyjnie ustawione w gruncie, zarówno względem siebie, jak i względem wykopu. Prawidłowo zamontowane igłofiltry, będą tutaj wpłukane na głębokość, około 0,5-1 metra głębszej niż planowana głębokość prowadzenia robót, co ma za zadanie ograniczyć napływanie wody gruntowej na konkretnej głębokości wykopów. Co ważne, na całej długości odcinka objętego robotami, koniecznością będzie rozstawianie igłofiltrów w odległości także około 0,5-1 metra, w zależności od intensywności napływu wody. przy mniejszych jej ilościach można zastosować większe rozstępy pomiędzy poszczególnymi igłofiltrami. W tym celu trzeba jednak najpierw przeprowadzić stosowne badania ilości napływającej wody w danym terenie. Dopiero na podstawowi konkretnych badań, możliwe będzie prawidłowe określenie rozstawi igłofiltrów w rzędzie oraz głębokość ich wpłukiwania, toteż odpowiednie pomiary będą tutaj pierwszym krokiem przed przystąpieniem do realizacji prac związanych z odwadnianiem.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *