Jedną z wielu stosowanych współcześnie metod badawczych w zakresie badania marketingowego jest sondaż, w ramach którego można będzie osiągnąć stosunkowo ciekawe rezultaty. Przede wszystkim jednak musimy pamiętać, iż badanie sondażowe z reguły będzie nam udzielało odpowiedzi na mniej złożone zagadnienia, typu rozkład pewnych zachowań, idei, upodobań. Aby jednak przeprowadzić skuteczne badanie sondażowe, koniecznym będzie umiejętne jego przygotowanie oraz staranne przeprowadzenie, co niestety wcale nie jest takie proste, jakby się to mogło pozornie wydawać. Zobaczmy zatem, w jaki sposób możliwe będzie przygotowanie badania sondażowego i jego poprawne przeprowadzenie, aby osiągnąć oczekiwane efekty.

Rodzaje badań sondażowych.

W trakcie badania sondażowego zbierane jest stosunkowo dużo informacji, aczkolwiek musimy tutaj pamiętać, iż możemy wykorzystywać różnorodne metody pozyskiwania tych właśnie informacji. Wyróżniamy tutaj przede wszystkim badania z ankieterami, oraz badania samodzielne. Zobaczmy więc, jak prezentują się poszczególne grupy badań z ich wewnętrznym podziałem.

Badania z ankieterami

  • badanie przeprowadzane przez telefon
  • badanie przeprowadzane przez telefon z użyciem wspomagania komputerowego CATI
  • badanie przeprowadzane przez telefon z użyciem wspomagania komputerowego CAWI
  • badanie przeprowadzane w miejscu zamieszkania opiniodawcy
  • badanie przeprowadzane w miejscach publicznych
  • badanie przeprowadzane z użyciem wspomagania komputerowego CAPI

Badania samodzielne

Jak więc widać, mamy tutaj do dyspozycji dość sporo różnorodnych metod przeprowadzania badania sondażowego, wobec czego, warto dokładnie się zastanowić, które z badań będzie najodpowiedniejsze w konkretnym przypadku.

Zastosowanie badań sondażowych.

Badania sondażowe, po raz pierwszy zaczęły być wykorzystywane w latach 30-tych XXw., kiedy to okazało się, iż stanowią bardzo dobry sposób do przewidywania wyników wyborów na podstawie zbadania preferencji politycznych odpowiednio wybranej grupy reprezentatywnej całego, uprawnionego do głosowania społeczeństwa. Oczywiście po dziś dzień, badania sondażowe wykorzystywane są właśnie w tym celu, aczkolwiek obecnie można także przeprowadzać tego typu badania w celu ustalenia, które marki są na rynku bardziej popularne, czym charakteryzują się najbardziej popularne marki, ustalenie najpopularniejszych kierunków studiów, zawodów itp. Generalnie rzecz więc ujmując, można tutaj powiedzieć, że badania sondażowe będą miały dość szerokie zastosowanie w codziennym życiu, zarówno społecznym i politycznym, jak również biznesowym, wobec czego warto znać wszystkie zależności w tych badaniach, oraz umiejętnie je wykorzystywać w celu osiągania odpowiedniej wiedzy, pozwalającej na podejmowanie konkretnych decyzji.

.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *