Czym są profesjonalne tłumaczenia medyczne? To wierne przekłady wykonywane przez lekarzy, cechujące się dokładnym oddaniem znaczenia oryginału, z zachowaniem merytorycznego sensu, właściwego żargonu medycznego, spójności i precyzji wypowiedzi pisanej, lecz niedosłowne, tylko odwzorowujące sens tekstu w języku źródłowym.

Profesjonalny tłumacz medyczny

Aby wzorowo wykonywać tłumaczenia medyczne, należy w pełni rozumieć tekst medyczny w języku źródłowym, w tym liczne skrótowce i akronimy oraz skróty myślowe lekarzy tworzących te dokumenty. Ponadto trzeba biegle władać językiem, na który ma zostać przełożony tekst medyczny (np. dokumentacja medyczna pacjenta, wyniki badań obrazowych, artykuł naukowy lub manuskrypt do publikacji, monografia czy autoreferat lekarza robiącego karierę naukowca), będąc zaznajomionym z fachową nomenklaturą medyczną w języku wynikowym oraz posiadając obszerną bazę słownikową (słowniki drukowane, jak i słowniki online) i wiedząc, gdzie szukać nieznanych terminów (np. forum profesjonalnych tłumaczy proz.com). Będąc profesjonalnym tłumaczem medycznym oczywiście należy znać się na anatomii, genetyce i fizjologii człowieka, immunologii, biochemii oraz farmakologii, a w przypadku bardziej zaawansowanych i szczegółowych zagadnień medycznych – także posiadać wiedzę z przedmiotów klinicznych, takich jak np. interna, dermatologia, chirurgia, ortopedia, okulistyka, psychiatria, onkologia itd., czyli – innymi słowy – najlepiej być lekarzem-rezydentem (w trakcie specjalizacji) bądź lekarzem-specjalistą.

Popularne języki tłumaczeń medycznych

Z niewielkim marginesem błędu można by pokusić się o stwierdzenie, iż na rodzimym rynku translatorskim najwięcej tego typu zleceń dotyczy tłumaczeń medycznych z polskiego na niemiecki, angielski, hiszpański i włoski. Każda fachowa agencja tłumaczeń zatrudnia lekarzy-tłumaczy biegle władających tymi językami oraz posiadających bogate doświadczenie w sztuce przekładu medycznego. Aby tłumaczenie medyczne było w pełni profesjonalne, musi zająć się nim lekarz lub ewentualnie absolwent studiów o pokrewnym profilu wykształcenia, np. farmaceuta, fizjoterapeuta bądź biolog molekularny.

Komu zlecać a komu lepiej nie zlecać tłumaczeń medycznych

Z doświadczenia biura tłumaczeń medycznych wynika, iż tłumacz przysięgły czy inny absolwent filologii obcych, nawet zapalony pasjonat medycyny, nie poradzi sobie z tłumaczeniem tekstu medycznego w sposób bezbłędny, a ogólne wrażenie zawsze będzie odbiegało dość istotnie in minus od tego, co może przygotować lekarz. Takie tłumaczenie medyczne będzie cechowało się choćby brakiem właściwego rejestru, czyli żargonu medycznego, rzucającą się w oczy nieznajomością procesów biochemicznych, fizjologicznych, niewłaściwym mianownictwem anatomicznym, a czasem nawet rażącymi błędami merytorycznymi i sformułowaniami nie niosącymi w sobie żadnego sensu. Ten ostatni punkt jest chyba najgorszy, lecz w praktyce wielu nieprofesjonalnych tłumaczy podejmujących się tłumaczeń medycznych nie sprawdza nawet znaczenia fragmentów tekstu, których znaczenia nie rozumie i próbuje zgadywać ich sens lub tworzyć dosłowne przekłady (słowo w słowo, 1:1), które nijak wierne nie są. Powód jest prosty – gdyby wszystkie wątpliwości chcieli rozwiać, mało by zarobili w przeliczeniu na czas i nakład swojej pracy, o ile w ogóle zdążyliby się wyrobić w czasie ze zleceniem. Dlatego wcześniejsza ukierunkowana edukacja (szkolnictwo wyższe) oraz praktyka kliniczna odgrywają tak doniosłą rolę w procesie profesjonalnego przekładu medycznego.

Stopka autorska: Daniel Korcz, mgr biotechnologii, certyfikowany tłumacz medyczny w parzę językowej polski-angielski

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *