Wykupienie ubezpieczenia OC dla gospodarstwa rolniczego to w niektórych przypadkach kwestia obowiązkowa. Wszystko to jest uregulowane jest ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. W myśl jej zapisów, pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze podlegają rolnicy prowadzący gospodarstwo większe niż 1ha, oraz odprowadzający przynajmniej w części podatek rolny. W takich przypadkach, zarówno OC dla gospodarstwa rolniczego, jak i ubezpieczenie zabudowań gospodarczych, są w pełni obowiązkowe.

Co daje OC dla gospodarstwa rolniczego?

Wydawać by się mogło, iż jest to po prostu kolejne obciążenie sektora rolniczego. Nic bardziej mylnego. Ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolniczego jest jego zabezpieczeniem przed ewentualnymi kosztami, związanymi z wypłatą zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w wyniku bezpośredniego prowadzenia prac na gospodarstwie rolnym. Jakiekolwiek wypadki, czy też kolizje z udziałem pojazdów rolniczych, podlegają pod ogólne przepisy prawa, toteż w zależności od tego, kto jest winny, ten będzie musiał wypłacać zadośćuczynienie. Jeśli zaś winny zdarzenia jest sam rolnik, wtedy, przy braku odpowiedniego ubezpieczenia, musiałby samodzielnie, z własnej kieszeni wypłacać zadośćuczynienie. W tym przypadku więc, polisa OC gospodarstwa rolnego jest konkretnym zabezpieczeniem rolnika przed ewentualnymi kosztami, które mogłyby doprowadzić nawet do bankructwa gospodarstwa.

Warto więc wykupić odpowiednie ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolnego, nawet w przypadku, kiedy nie jest ono obowiązkowe. Dzięki temu bowiem, można uniknąć wielu poważnych kosztów. Co prawda takie sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko, jednakże się zdarzają i warto być na nie przygotowanym.

Gdzie wykupić odpowiednie ubezpieczenie?

Wspomniana ustawa dokładnie precyzuje, kto i jakiego rodzaju ubezpieczenia powinien wykupić. Niemniej jednak pozostawia wolny wybór w kwestii doboru ubezpieczalni i zakresu polisy. Dlatego też, każdy rolnik ma możliwość dowolnego dobrania odpowiedniej polisy, spełniającej jego indywidualne wymagania. Jest to bardzo ważne, bowiem każde gospodarstwo rolne jest inne i prowadzi inny zakres działalności rolnej. Z tego też tytułu, narażone jest na zupełnie inne zagrożenia związane z jego prowadzeniem. Warto więc dopasować odpowiednie OC dla gospodarstwa rolnego, które będzie zapewniać maksymalną ochronę ubezpieczeniową w razie jakichkolwiek zdarzeń losowych.

Podsumowanie.

Należy więc podkreślić, iż ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolnego, jest rozwiązaniem ze wszech miar korzystnym, które pozwala nam na prawidłowe zabezpieczenie interesów gospodarstwa. Dzięki wykupieniu odpowiednio dobranej polisy ubezpieczenia OC, możliwe będzie skuteczne zabezpieczenie się przed ewentualnymi kosztami wynikającymi z konieczności wypłaty zadośćuczynienia osobom poszkodowanym w wyniku bezpośredniej działalności rolnej.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *