Wśród wielu udogodnień oferowanych przez europejskiego ustawodawcę lokalnym przedsiębiorstwom, jednym z ciekawszych jest bez wątpienia pojęcie magazynu konsygnacyjnego. Jest to specjalna forma magazynowania produktów, surowców i towarów, która pozwala przedsiębiorstwom zoptymalizować koszty wynikające z zobowiązań wobec fiskusa. Warto przyjrzeć się tej formie magazynowania, gdyż może ona przyczynić się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw, szczególnie tych największych, które pracują w ścisłej kooperacji z innymi przedsiębiorstwami z terenu Unii Europejskiej.

Zobowiązania wobec fiskusa a magazyny konsygnacyjne.

W normalnym toku rzeczy, w sytuacji zakupu towaru, czy też surowca produkcyjnego, poza kosztem zakupu należy jeszcze ponieść koszt podatku VAT, który trzeba uiścić niezwłocznie po zakupie towaru. W przypadku dużych przedsiębiorstw, obracających dużymi ilościami towaru, które niejednokrotnie kupując zapas surowca produkcyjnego na cały rok z góry, konieczność opłacenia podatku VAT jest bardzo uciążliwa, a czasami wręcz niemożliwa do osiągnięcia. Tutaj z pomocą przychodzi europejski ustawodawca, który w celu uniknięcia konieczności płacenia podatku VAT od razu, wprowadził do użytku instytucję magazynu konsygnacyjnego. Jest to specjalna forma magazynowa, gdzie możemy zakupić duże ilości surowca produkcyjnego i nie ponosić kosztów opłacania podatku VAT. Obowiązek podatkowy w tym przypadku, powstaje bowiem dopiero w momencie, kiedy pobierzemy surowiec z magazynu i przekażemy na produkcję. Tak więc koszty podatkowe są rozłożone równomiernie w czasie, stosownie do przychodów ze sprzedaży gotowych wyrobów, co pozwala zoptymalizować koszty podatkowe firmy i utrzymać lepszy poziom płynności finansowej.

Korzystnie z magazynu konsygnacyjnego.

Aby jednak możliwe było wykorzystanie tego typu rozwiązań, koniecznością jest posiadanie dostępu do magazynu konsygnacyjnego, co nie zawsze jest takie proste. Wdrożenie takiego rozwiązania na własnych obiektach jest bardzo czasochłonne i kosztowne, toteż lepszym wyjściem jest wynajem magazynów konsygnacyjnych w firmach, które tego typu magazyny prowadzą. Z całą pewnością jest to rozwiązaniem lepszym i bardziej korzystnym z punktu widzenia większości dużych przedsiębiorstw, bowiem gwarantuje im większy poziom płynności finansowej, a co najważniejsze, pozwala lepiej i bezpieczniej utrzymać się na rynku mimo poważnych kosztów podatkowych. Można więc powiedzieć, iż wykorzystanie magazynu konsygnacyjnego nie jest niczym nadzwyczajnie kłopotliwym, aczkolwiek lepiej jest skorzystać z zewnętrznych firm magazynowych, oferujących te formy magazynowania w swoich usługach, niż starać się o utworzenie własnego magazynu konsygnacyjnego, na własnych obiektach, co może się okazać zbyt czasochłonne i zbyt kosztowne w stosunku do oczekiwanych zysków z tego tytułu.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *