Pomieszczenie akumulatorowni, czyli to, w którym odbywać się będzie proces ładowania baterii kwasowo-ołowiowych, powinno być przede wszystkim bardzo starannie przygotowane. Wynika to z faktu tego, iż należy w nim zastosować odpowiedniej klasy zabezpieczenia, gdyż proces ładowania tego typu baterii stwarza pewne zagrożenia. Chodzi tutaj o wydzielanie się wodoru, który sam w sobie jest gazem trującym, zaś w przypadku stworzenia mieszaniny z powietrzem nabiera właściwości silnie wybuchowych. Mamy więc do czynienia z dość poważnym zagrożeniem, toteż i przeciwdziałania powinny być w tym przypadku jak najbardziej poważne.

Przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni.

Przede wszystkim więc, należy pomieszczenie akumulatorowni starannie przygotować. Tak, aby nie stwarzało niepotrzebnego zagrożenia w obiekcie, w którym się znajduje. Wymaga to oczywiście pewnych kosztów, jednakże wszystkie z nich są w pełni uzasadnione.

Najważniejsze jest to, aby zadbać o następujące kwestie związane z przygotowaniem pomieszczenia akumulatorowni:

  • Wydzielić odrębne pomieszczenie – powinno być odizolowane od reszty obiektu, aby ewentualne wycieki gazu nie przedostawały się do hali produkcyjnej czy też magazynowej.
  • Zainstalować profesjonalne systemy detekcji wodoru – są one odpowiedzialne za wychwycenie nadmiernego stężenia wodoru i uruchamianie procedur bezpieczeństwa w chwili wykrycia.
  • Zamontować profesjonalny system wentylacji – uruchamiany za każdym razem, gdy stężenie wodoru wewnątrz akumulatorowni przekroczy poziom bezpieczeństwa.
  • Zadbać o dostęp do bieżącej wody
  • Ściany i podłogi wyłożyć materiałem kwasoodpornym – niezbędne w przypadku ewentualnego wycieku płynów z akumulatorów.

Generalnie rzecz więc ujmując, mamy tutaj stosunkowo spore wymagania. Wiąże się to z koniecznością poniesienia stosunkowo sporych kosztów. Jednakże, brak ich poniesienia niestety będzie dla nas stosunkowo poważnym problemem, związanym z bezpieczeństwem.

Dodatkowe kroki, jakie należy przedsięwziąć w celu bezpieczeństwa.

Poza kwestią wydzielenia i przygotowania pomieszczenia akumulatorowni, trzeba będzie podjąć jeszcze dodatkowe kroki związane z bezpieczeństwem. Jednym z kluczowych działań będzie wdrożenie na obiekcie pewnych przepisów bezpieczeństwa. Jednym z nich będzie wdrożenie całkowitego zakazu palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych na całym obiekcie. Warto wdrożyć także zakaz używania otwartego ognia. Będą to podstawowe zabezpieczenia przed zagrożeniem wybuchowym. Dodatkowymi krokami, będzie tutaj odpowiednie szkolenie pracowników zajmujących się realizacją procesu ładowania baterii. Ich doświadczenie i wiedza będą podstawowym zabezpieczeniem przed ewentualnymi zagrożeniami związanymi z ładowaniem baterii kwasowo-ołowiowych. W końcu musimy pamiętać, iż zdecydowanie najważniejsze jest to, aby zagwarantować sobie maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa w trakcie trwania tego procesu.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *