Wśród materiałów geosyntetycznych, wykorzystywanych we współczesnym przemyśle budowlanym, szczególne miejsce zajmują nowoczesne geokompozyty, czyli materiały będące połączeniem dwóch lub kilku nawet geosyntetyków. Takie połączenie jest wykorzystywane w celu skorzystania z właściwości kilku różnych geosyntetyków, w jednym przypadku, jeśli chcemy na przykład osiągnąć większy poziom zabezpieczenia warstwy podbudowy z jej jednoczesnym odizolowaniem od wody gruntowej. Geokompozyty będą tutaj występować w kilku różnorodnych odmianach, toteż warto przyjrzeć się każdej z nich z osobna.

Geokompozyty do warstwy bitumicznej.

Wykorzystywane, jak sama nazwa wskazuje do przeprowadzania napraw warstw bitumicznych. Wszelkiego rodzaju spękania na stabilnym podłożu mogą być naprawiane właśnie tego typugeokompozytami. Charakteryzują się przede wszystkim dobrymi właściwościami uszczelniającymi, dzięki czemu zapewniają dobre połączenie sąsiadujących ze sobą warstw. Prowadzą do wyraźnej redukcji spękań nawierzchni bitumicznej.

Geokompozyty do gruntu

Tego typu geokompozyty, przede wszystkim będzą zapewniać nam dobre parametry wytrzymałości oraz zdolności odprowadzania wody. Będzie więc jednocześnie stanowić materiał izolacyjny oraz wzmacniający strukturę podbudowy nawierzchni drogowej. Będą one także posiadać funkcję separacyjną, dzięki czemu możliwe będzie ich zastosowanie pomiędzy gruntami grubo i drobnoziarnistymi w celu ich odseparowania od siebie. Przede wszystkim więc, geokompozyty będą wykorzystywane do stabilizowania podłoża oraz zbrojenia gruntów w budownictwie drogowym i technicznym.

Geokompozyty do zastosowań w budownictwie hydrotechnicznym.

Osobnym typem geokompozytów będą te, które znajdują swoje zastosowanie w budownictwie hydrotechnicznym. Są to odpowiednio przygotowane materiały składające się z dwóch warstw geowłókniny wykonanej z ciągłych włókien w stu procentach polipropylenowych. Zapewniają one idealne, długookresowe właściwości filtracyjne. Tego typu geokompozyt jest przydatny wszędzie tam, gdzie przez wzgląd na bardzo trudne warunki gruntowe, wymagane będą dobre właściwości filtracyjne oraz tam, gdzie przewidywane są wysokie naprężenia mechaniczne. W tym szczególnym przypadku jedna geowłóknina będzie działać jako filtr zabezpieczający przed przepuszczaniem wody, druga warstwa geowłókniny zaś będzie tutaj pełnić zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami warstwy filtracyjnej. Wykorzystywane będą przede wszystkim w przypadki w przypadku zabezpieczenia brzegów rzek, jezior, czy też sztucznych zbiorników wodnych a także w budowie wszelkiego rodzaju wałów i zbiorników wodnych. Tego typu materiał, stanowi jedno z najnowocześniejszych rozwiązań dla budownictwa hydrotechnicznego, wobec czego też, warto mieć na względzie jego stosowanie w takich przypadkach, aby zapewnić sobie większą trwałość wznoszonych w tym zakresie konstrukcji.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *