Dzięki uzyskaniu patentu twórcy opatentowanych rozwiązań oraz przedsiębiorcy wprowadzający je do obrotu zyskują bezpieczeństwo prawne konieczne dla skutecznej komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technicznych w danym czasie i na danym obszarze.

Co polscy przedsiębiorcy zyskują dzięki patentowej ochronie wynalazków

Ochrona patentowa pomaga we wzroście konkurencyjności oraz w wydajniejszym wykorzystaniu potencjału drzemiącego w podmiotach gospodarczych. Także stymuluje rozwój laboratoriów naukowo-badawczych, udzielając silnego bodźca motywacyjnego do działania w zakresie nowych projektów racjonalizatorskich. Adekwatna ochrona wynalazków w Polsce pozwala szczęśliwemu aplikantowi osiągnąć przewagę rynkową nad konkurencją, ugruntować silną pozycję jego firmy na rynku, przynieść renomę i prestiż oraz podnieść wartość rynkową przedsiębiorstwa. Nowatorskie rozwiązania techniczne rodzą się często z lenistwa, mimo to – paradoksalnie – powstają w pocie czoła i w toku wielogodzinnej harówki. Lenistwo to naturalny pęd Homo sapiens do wygody i ułatwiania sobie życia. Zastosowanie chronionego patentem wynalazku (np. w przypadku producenta przypraw – robota linii produkcyjnej, który automatyzuje proces kontroli temperatury i wilgotności przypraw przy pakowaniu ich na końcowym etapie produkcji) to poniekąd droga na skróty – wzrost wydajności produkcji, wzrost jakości produktów i długofalowe obniżenie kosztów. Wyższa jakość za niższą cenę to te dwa parametry, których producenci poszukują w celu wzrostu popytu na swoje towary.

Tłumaczenie patentu na język angielski przez biuro tłumaczeń

Biuro tłumaczeń specjalistycznych wychodzi naprzeciw wynalazcom, konstruktorom i przedsiębiorcom, którzy zamierzają poszerzyć zakres terytorialny ochrony patentowej swojego innowacyjnego rozwiązania w związku z dynamicznym rozwojem skali sprzedaży. Międzynarodowe kontrakty i eksport  pociągają za sobą konieczność opatentowania wynalazku także o nowy obszar, na który dany towar ma być eksportowany. Biuro tłumaczeń wykonuje tłumaczenie patentu konkretnego wynalazku np. z języka polskiego na język angielski i wówczas można aplikować także o rozszerzenie ochrony patentowej o wybrane kraje anglosaskie (Anglia, Szkocja, Irlandia, USA, Kanada, Australia, RPA itd.) na całym świecie bądź o uzyskanie patentu europejskiego.

Kim jest tłumacz techniczny online i po co komu tłumaczenia ekspresowe?

Bardzo często zdarza się, iż takie tłumaczenie zamawiane jest w trybie ekspresowym, by zyskać czas. Jak powszechnie wiadomo – czas to pieniądz, więc dopłata za tłumaczenie ekspresowe nie staje się aż tak gorzką pigułką w skali potencjalnych korzyści finansowych, które można tym samym uzyskać przyspieszając procesy tłumaczenia, patentowania i – tym samym – wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych na obce rynki zbytu. Dodatkowy zysk czasowy w przypadku składania pilnych zamówień tego typu tłumaczeń technicznych na cito można osiągnąć poprzez przesłanie zlecenia drogą mailową bądź bezpośrednio przez formularz zamówienia ze strony www agencji tłumaczeniowej, czyli bez wychodzenia z domu, za pomocą kilku kliknięć myszką. W języku angielskim istnieje na to termin „tłumaczenie online”, czyli translacja przez Internet. Wykwalifikowany tłumacz tekstów technicznych to zawód wymagający i pożądany w dobie dynamicznego wzrostu gospodarczego i rozwoju wynalazczości. Taki tłumacz posiada wiedzę, oficjalne kwalifikacje i praktyczne doświadczenie w konkretnej branży. Powinien on być specjalistą w zakresie danego zagadnienia bądź dziedziny nauki, np. tłumaczem-lekarzem w przypadku patentu medycznego.

Główne dziedziny tłumaczeń patentów

Technika i nauka idą w parze w służbie innowacyjnej przedsiębiorczości i nowoczesnemu społeczeństwu. Stale powstają i patentowane są nowe wynalazki, przede wszystkim w dziedzinach takich jak: motoryzacja, chemia, farmacja, biotechnologia, medycyna, rolnictwo, mechanika, robotyka, fizyka czy informatyka.

 

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *