Bezpieczna akumulatorownia przemysłowa wymaga przede wszystkim podjęcia odpowiednich starań w zakresie jej przygotowania. Chodzi tutaj o zapewnienie wszystkich systemów bezpieczeństwa, które zagwarantują bezpieczeństwo w procesie ładowania akumulatorów. A musimy pamiętać, iż w przypadku rozszczelnienia, może dojść do ulatniania się wodoru, a jest to gaz bardzo niebezpieczny. Dlatego też, akumulatorownia przemysłowa, powinna być wyposażona w nowoczesne systemy detekcji wodoru. Dzięki temu, będziemy mogli osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa podczas realizacji procesu ładowania baterii trakcyjnych.

Co zrobić, aby akumulatorownia przemysłowa nie stanowiła zagrożenia?

Przede wszystkim, musimy pamiętać, iż każda akumulatorownia przemysłowa, powinna być umieszczona w odrębnym pomieszczeniu. Starannie odizolowanym od reszty obiektu, aby jakiekolwiek gazy nie miały możliwości wydostawać się na zewnątrz. Samo pomieszczenie powinno być wyłożone materiałem kwasoodpornym na wypadek jakichkolwiek wycieków z akumulatorów. W zupełności wystarczające będą tutaj odpowiednie kafle z atestem. Ponadto, pomieszczenie musi być wyposażone w centralę alarmową z możliwością dźwiękowego oraz wizualnego informowania o ewentualnym zagrożeniu wyciekiem wodoru. Do centrali powinny być podłączone odpowiednie czujnik wodoru, oraz instalacja elektryczna i wentylacyjna.

W przypadku wychwycenia nadmiernego stężenia wodoru, centrala powinna natychmiast rozpocząć dźwiękowe i wizualne ostrzeganie o pojawiającym się zagrożeniu. Jednocześnie powinna odciąć zasilanie od prostowników aby nie dopuścić do dalszych problemów i przypadkowego iskrzenia oraz uruchomić wentylację mechaniczną na 100%, aby pozbyć się nagromadzonego wodoru z pomieszczenia. W taki sposób, można sprawnie i szybko wychwytywać zagrożenia i natychmiast się z nimi rozprawiać.

Dodatkowe wyposażenie akumulatorowni.

Możemy więc powiedzieć, iż detekcja wodoru w akumulatorowni jest procesem zdecydowanie najważniejszym. Jednakże nie zmienia to faktu, iż przydatne będą także inne elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa oraz komfortu prac. Chodzi tutaj chociażby o wózki na akumulatory, które usprawnią proces ich załadunku i rozładunku z wózków jezdniowych. Są one dodatkowo wyposażone w wannę ze stali kwasoodpornej na wypadek jakichkolwiek wycieków. Przydatnym rozwiązaniem są także wózki serwisowe, które umożliwiają na przykład wymianę płynów bez konieczności zmiany położenia akumulatora.

Dzięki temu wyposażeniu akumulatorownia przemysłowa staje się po prostu miejsce bardziej wygodny i bezpiecznym dla pracowników.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż każda akumulatorownia przemysłowa, powinna być wykonana mniej więcej w zbliżony sposób. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na kwestie związane z odpowiednią detekcją wodoru i podejmowaniem natychmiastowych działań zaradczych. Pozostałe kwestie są może nieco mniej istotne, ale ogólnie także wywierają wpływ na poziom bezpieczeństwa, jakim będzie się charakteryzować dana akumulatorownia przemysłowa.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *