Tag Archives: jakość w lakiernictwie

Filtry dla lakiernictwa i ich zastosowanie.

Przemysł lakierniczy w celu osiągania maksymalnie wysokiego poziomu jakości realizowanych prac, wymagać będzie stosowania odpowiednich technologii filtracji powietrza. Chodzi tutaj głównie o to, aby pozbyć się z niego jak największej ilości lotnych zanieczyszczeń. Będą one bowiem odpowiedzialne za obniżanie jakości realizowanych powłok lakierniczych, jak również za obniżenie ich wartości estetycznej. Należy tutaj zadbać zarówno o filtrację powietrza doprowadzonego z zewnątrz, jak i powietrza wewnętrznego. W końcu wewnątrz pomieszczeń warsztatowych będzie także powstawać stosunkowo sporo zanieczyszczeń. Wszelkiego rodzaju kurz i pył będzie zawsze pojawiać się wszędzie tam, gdzie swoją działalność prowadzić będzie człowiek. Warto więc zająć się zagadnieniem oczyszczania wewnętrznej atmosfery w pomieszczeniach warsztatu lakierniczego.